Fotoblogg Lanseres

Sent natt til lørdag 2. juni ble THEriksen.net lansert. Siden vil foregå på engelsk og utelukkende benyttes som fotoblogg med hyppige oppdateringer. Dette har medført at galleriet på THEriksen.com er skiftet ut med THEriksen.net, men vil fortsatt være tilgjengelig på den gamle adressen.

Årsaken til opprettelsen av THEriksen.net skyldes at fotografen Tor H. Eriksen ønsket å publisere sine fotografier på en måte som fikk dem til å fremtre bedre enn hva et nettgalleri kan vise til. Det ble derfor startet en fotoblogg ettersom det stadig vekk dukker opp nye fotografier på fotoapparatet som ønsker seg vist på Internett. THEriksen.net vil drives av samme mann som driver THEriksen.com, men der THEriksen.com baseres på kåserier, prosa og tekstinnhold, vil det på THEriksen.net bli betydelig mer grafisk og billedlig.

Dette er altså en oppfordring til dere alle om å bokmerke THEriksen.net og sjekke innom ofte.

RSS Kommentarer

Legg inn en kommentar